Generasies kan so saambly

Oplossings om ekonomiese druk te fnuik Die petrolprys styg kortkort, ‘n mandjie met basiese voedsel word jaar Ina jaar duurder, en die land se ekonomiese probleme is iets wat ons almal aan ons sakke voel. Volgens eiendomskenners het die moeilike ekonomiese omstandighede wat mense wereldwyd ervaar, huiseienaars gedwing om innoverende behuisingsoplossings te soek. Een van die gewildste neigings wat kenners tans sien, is dat verskillende generasies van ‘n familie saam woon om kostes te bespaar.

Daar is ook mense wat eiendomme koop waarvan ‘n gedeelte verhuur kan word om ‘n maandelikse inkomste te verseker. Al twee die behuisingsoplos sings behels dat ‘n groep mense saam onder een dak of op dieselfde perseel moet leef — wat verskeie uitdagings kan bied, se Sandy Geffen, uitvoerende direkteur van Lew Geffen Sotheby’s International Realty, luidens ‘n verklaring. Sy verduidelik dat multigenerasiehuishoudings wereldwyd toeneem. Met lewenskostes wat aanhou styg, is dit vir gesinne moeilik om deur die maand te kom en vir kinders om uit die huis te trek. “Jong volwassenes woon langer by hul ouers, daar is ‘n tekort aan bekostigbare huisvesting vir afgetredenes, en huiseienaarskap Vinnige felt: Luidens ‘n studie in die tydskrif Time verlede Novem ber woon nou aansienlik meer long volwassenes (van 18 tot 34 jaar oud) saam met hul ouers as in enige tydperk sedert die 1940’s. agente beslis ‘n toename in die vraag na eiendomme wat uitgebreide gesinne kan huisves. Benewens die geld wat families sodoende spaar, is daar verskeie ander voordele wat die tipe leefstyl mense bied. “In elke uitdagende situasie is iets positiefs, en in die geval is daar verskeie voordele — al is dit drie generasies wat saam in ‘n kleinerige huis woon,” meen Geffen. 50% word dikwels jare vertraag omdat jong gesinne en eerstehuiskopers nou vir baie groter deposito’s moet spaar,” voer Geffen aan. En verhuring? Dit kan ook aktiewe afgetredenes help om !anger in hul huis te bly as hulle met geld sukkel. Die belangrikste faktor wanneer jy ‘n huurder op jou eiendom of in jou huis wil laat woon, is om te verseker dat al die inwoners ‘n mate van privaatheid geniet. Die historiese eiendom in Simonstad is vir R9,7 miljoen in die mark. Dit dateer van 1902 en bestaan uit ‘n hoofhuis met vier slaapkamers en ‘n afsonderlike gebou met ‘n eenslaapkamerdakwoonstel en ‘n duplekswoonstel met drie slaapkamers. > 10% Geffen gee die riglyne vir multigenerasiehuishoudings: Bespreek almal se verantwoordelike, en maak seker dat almal hieroor saamstem.

Bepaal vooraf wat dit alles gaan behels as iemand hulp of versorging nodig gaan he. Vestig saam grense, en maak seker dat elke lid van die huishouding — van die jongste tot die oudste — die grense verstaan en respekteer. Generasies kan so saambly Samantha van den Berg Meer as die helfte van die huishoudings in SuidAfrika is multigenerasiehuishoudings. ,u1.71 : 1,111 Volgens Geffen is ‘n huurder op jou eiendom ‘n goeie opsie vir eienaars wat hul huislenings vinniger wil afbetaal of vir eerstehuiskopers. ‘n Eiendom om te deel, asseblief Volgens Geffen sien eiendoms Dit is die persentasie afgetredenes in SuidAfrika wat finansieel onafhanklik is. Kies jou gevegte mooi. Daar gaan soms algemene verskille en probleme tussen lede van die huishouding wees, maar dit hoef nie altyd op ‘n ernstige stryery uit te loop nie. Dit is belangrik dat om saam op een eiendom te woon, nie beteken dat Julie heeltyd in mekaar se geselskap moet wees nie. Elkeen wil soms van die ander wegkom en tyd vir hom of haarself he.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *